Cenník je orientačný . Pri našej práci nie je možné vytvoriť univerzálny cenník  .Každý zákazník má iné požiadavky , každý priestor je iný a každá práca si vyžaduje odlišný prístup  .Dohodnite si termín obhliadky , ktorá je nezáväzná a my bezplatne prídeme v okruhu 50 km od Myjavy , zistíme všetko potrebné a spravíme Vám cenovú ponuku , na základe ktorej sa môžete rozhodnúť.

Minimálna cena objednávky je 30€

Cenník

Príprava terénu a zakladanie siateho trávnika                   

-rozdrvenie, nakyprenie pôdy spätnou frézou 10-14 cm

-strojové a ručné vytriedenie kameňov

-perforované povalcovanie

-hrabanie, modelovanie, dočistenie pozemku

-v prípade záujmu zapracovanie piesku, zeolitu, trávnikového          substrátu

-výsev trávneho semena a aplikácia štartovacieho hnojiva

-finálne povalcovanieod 1,50€/m2

Príprava terénu a pokládka kobercového trávnika

-rozdrvenie, nakyprenie pôdy spätnou frézou 10-14 cm

-strojové a ručné vytriedenie kameňov

-perforované povalcovanie

-hrabanie, modelovanie, dočistenie pozemku

-v prípade záujmu zapracovanie piesku, zeolitu, hnojiva

-pokládka sieťky proti krtkom

-pokládka trávnikového koberca

-finálne povalcovanie

od 3,95€/m2

hrubá príprava terénu-frézovanie       0,65€/m2

                                                                 


Sfrézovanie spätnou frézou-prekyprenie pôdy 10-14 cm, čiastočné, strojové odstránenie kameňa, perforované povalcovanie

doplnkové služby

položenie trávnikového koberca                

       2,00€/m2

položenie sieťky proti krtkom/príprava podkladu/  

      0,45€/m2

zapracovanie piesku, zeolitu, trávneho substrátu

      0,40€/m2

osadenie plastových obrubníkov

      1€/bm

kosenie                                         od 0,04€/m2

čistenie pozemkov                      od 0,20€/m2

Pílenie stromov

Cenu určujú :

+ vlastnosti a typ stromu (ihličnatý , listnatý , výška stromu ,     priemer kmeňa)

+ terén (prístup , na rovine , v kopci ...)

+ okolie stromu (blízkosť elektrického vedenia , budov ,     plotu ...)


Ceny pílenia v rizikových podmienkach podľa priemeru stromov :

priemer 30cm                               35€

priemer 40cm                               63€

priemer 50cm                               126€

priemer 60cm                               210€

priemer 70cm                               306€

priemer 80cm                               400€

priemer 90cm                               500€

priemer 100cm                              629€